สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2015
ปรับปรุง 12/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 152340
Page Views 213792
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ลดใช้พลังงาน


  

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการโดยมี นายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการ ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points และเมื่อผู้ประกอบการสะสมคะแนนครบตามกิจกรรมต่างๆแล้ว สามารถนำคะแนนไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากผู้ดำเนินโครงการฯ จึงได้เชิญชวนผู้ประกอบการใน ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                ทางด้าน นายณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ กล่าวสรุปที่มาและความสำคัญของโครงการว่า เนื่องจากการใช้พลังงานในประเทศยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานพบว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอยู่หลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน เงินทุนหมุนเวียน และขากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้สนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการแบบง่ายๆ โดยใช้กลไกการสะสมคะแนน Energy Points เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยผู้ประกอบการสามารถส่งเอกสารต่างๆ เพื่อรับคะแนนสะสม ดังนี้ 1. การประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้ว สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน ต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนและหลังปรับปรุง และแลกรับเงินทุนสนับสนุน ในอัตรา 30 % เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ได้เชิญผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ มาบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังใน 3 เรื่องสำคัญ คือ การอนุรักษ์พลังงานเพื่อสะสม Energy Points ทำแล้วมีแต่ได้ เรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SME และเรื่องการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน


โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2561,06:33   อ่าน 108 ครั้ง