สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2015
ปรับปรุง 12/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 152339
Page Views 213791
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนา        

 

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2561 ) ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธะชินวงศ์ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในนามของประธานคณะกรรมการเปิดแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์ประธานการประชุมสัมมนา การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในโอกาสนี้ สมเด็จพระพุทธะชินวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า ............ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่อันสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยค้ำจุลพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป หลักการสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางให้เราท่านทั้งหลาย ยึดเป็นหลักการสำคัญนั้น มีอยู่ในหลักการสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ คือหลักการ 3 วิธีการ 4 อุดมการณ์

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชน ต้องยึดหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ การเรียนรู้หลักการฝึกจิตใจให้สะอาดผ่องใส โดยวิถีการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ด้านสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฝึกยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้หยั่งรากลึกถึงแก่นของหลักพุทธธรรม เป็นส่วนน้อมนำชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤติอุปสรรค์ปัญหาได้

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะสงฆ์ โดยมหาเถระสมาคม ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด พร้อมทั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนงานส่งเสริม กำกับดูแลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ  การประชุมในวันนี้ มีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อสำคัญๆ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค 4.0  แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การขับเคลื่อนหน่วยเผยแผ่ในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น

 


โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,11:42   อ่าน 63 ครั้ง