สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 165232
Page Views 229563
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
 
พลังงานจังหวัดนครปฐม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 62 
 
         ( 21 ก.ย.61 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้านพลังงานไปสู่การปฏิบัติ และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงพลังงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคประชาชนทั้งด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และประชาสังคม ร่วมประชุม โดยมีนายวาทินทร์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการที่ประชุม บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยพลังงานทดแทน โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิต โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โครงการโรงไฟฟ้าฐานเพื่อชีวิต 24 ชั่วโมง โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ปีหน้า สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ตั้งเป้าในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของจังหวัด การพัฒนาพลังงานทดแทน การสร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน พร้อมการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อต่อยอดความยั่งยืนด้านพลังงาน ตลอดถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนากระบวนการใช้พลังงานทดแทนร่วมกับเทคโนโลยีพื้นฐานให้ประชาชน สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เข้าถึงได้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดถึงกำกับดูแลผู้ประกอบการด้านพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2561,21:10   อ่าน 138 ครั้ง