ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2015
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 161905
Page Views 224881
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สังคมนครปฐม
พลังงานนครปฐมติวเข้มหน่วยงานราชการลดใช้พลังงาน

             นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการลดใช้พลังงาน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และลดปัญหาพลังงานไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยจัดการอบรมสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ให้คำปรึกษาและแนะนำส่วนราชการ ในเรื่องของวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ e-report ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดพลังงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2559,15:11   อ่าน 226 ครั้ง