สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2015
ปรับปรุง 12/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 152382
Page Views 213834
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สังคมนครปฐม
พลังงานนครปฐม หนุน รพ.ใช้เครื่องผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ ลดการใช้พลังงานหลัก และลดค่าใชย้จ่


นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานและนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาพลังงานไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเชิญนักวิชาการด้านพลังงาน ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ และผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก


พลังงานจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือการนำพลังงานหมุนเวียนทีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องซื้อหา ที่สำคัญ ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบค่อนข้างสูง สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลิตน้ำร้อนใช้ได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้นำเทคโนโลยีเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลแล้ว 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โรงพยาบาลดอนตูม โรงพยาบาลสามพราน และโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะนำมาผลิตน้ำร้อน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้เพื่อการพัฒนาอื่นๆ ให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวได้รับความสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น อนาคตจะได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของจังหวัด ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้งยังสนองนโยบายลดใช้พลังงานของกระทรวงพลังงาน และสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,11:37   อ่าน 168 ครั้ง