สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2015
ปรับปรุง 12/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 152377
Page Views 213829
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สังคมนครปฐม
อบรมหลักสูตรแรงงานสมานฉันท์มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

( 28 ธ.ค.59 ) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร แรงงานสมานฉันท์มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีนางจิระภา ดวงดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน และมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับฟังการเสวนา กิจกรรมเชิงสาระและตอบซักถาม ตามโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ พัฒนาความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้าง ให้เกิดความรักสามัคคี ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน และป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการทำงาน โดยมีนางจิระภา ดวงดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน  กระทรวงแรงงานฯได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงานและผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และการประกันสังคม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้นายจ้าง ลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559,00:09   อ่าน 150 ครั้ง